ثبت شکایت

ثبت شکایت

هر مشتری می‌تواند در صورت مشاهده‌ی هرکدام از موارد ذیل، نسبت به ثبت شکایت در این فرم اقدام نماید.

  • مشاهده‌ی هرگونه کالای کپی (کالایی که طرح آن، کپی اثر اصلی یک طراح دیگر باشد)
  • مشاهده‌ی هرگونه تخلف از سوی فروشنده در خصوص محتوای درج شده برای محصولات
  • عدم رضایت از رفتار و برخورد مأمور تحویل کالا
  • عدم رضایت از نحوه‌ی پاسخ‌گویی کارکنان گینزا